Takim me pensionistët Çairit!

Pensionistët kanë kontribuar gjithë jetën për ne, sot është koha që të kontribuojmë ne për ta.
Sot së bashku me Bekimin, Meritën e Visarin, kisha kënaqësinë e veçantë që ne zyren e tyre të takoj Shoqatën e pensionistëve të Çairit.
Kemi një raport miqësor të dyanshëm që daton që moti. E kemi përkrahur njëri-tjetrin në kontinuitet dhe ky bashkëpunim vazhdon.
Ne do të vazhdojmë të tregojmë respektin dhe kujdesin maksimal për pensionistët, dhe do t’i dëgjojmë gjithnjë këshillat e kërkesat e tyre, sepse fjalët e tyre janë flori!
RESPEKTI VLEN 6!
E mëparshme Ia VLEN të ndërpriten aktivitetet politike për të ndjekur lojën e BC ÇAIR 2030! Sporti VLEN!

Connect With Us

Lëvizja Demokratike - #Lëviz