KAFEN E MËNGJESIT ME SPORTISTË DHE VEPRIMTARË TË SPORTIT!

KAFEN E MËNGJESIT ME SPORTISTË DHE VEPRIMTARË TË SPORTIT!🏅🥊
Sot kisha kënaqësinë që ditën ta filloj me një kafe në Parkun e Çairit me ish sportistë të dalluar, me suksese ndërkombëtare, kampionë olimpik, medalist e veprimtarë sporti.
Lagjet e tona gjithmonë janë dalluar për sportistë të jashtëzakonshëm që kanë arritur majat e sportit.
Është obligim i yni, ashtu siç edhe deri tash kemi bërë maksimumin për sportin dhe sportistët, edhe më tutje të kontribuojmë sepse arsimi dhe sporti janë mënyra më e mirë për të investuar që gjeneratat e ardhshme ti kemi të shëndosha, sepse RINI e shëndoshë nënkupton KOMB të shëndoshë.
Rezultati dhe mundi juaj VLEN!
E mëparshme Takim me pensionistët Çairit!

Connect With Us

Lëvizja Demokratike - #Lëviz